Pri ogrevanju na lesno biomaso pridobivamo toploto iz obnovljivih virov.

Montiramo in servisiramo sisteme ogrevanja na lesno biomaso (polena, sekanci, peleti…).  Dobava in montaža peči na drva.